1

Bước 1

2

Bước 2

3

Bước 3

ĐƠN ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN
Vị trí tuyển dụng
Ảnh của bạn

Thông tin cá nhân
Dữ liệu giới hạn 50 ký tự!
Dữ liệu giới hạn 50 ký tự!
Dữ liệu giới hạn 1000 ký tự!
Dữ liệu giới hạn 1000 ký tự!
Dữ liệu giới hạn 1000 ký tự!
Trình độ chuyên môn
Chưa có thông tin trình độ chuyên môn
Thời gian Tên trường đạo tạo Bằng cấp Loại hình Ngành học Nhóm chuyên ngành Xếp loại
{{uni.FromYear}} - {{uni.ToYear}} {{uni.OtherTrainingPlacesName}} {{uni.UniversityName}} {{uni.DegreeName}} {{uni.EducationTypeName}} {{uni.SpecializedName}} {{uni.GroupSpecializedName}} {{uni.CertificateRateName}}

Chứng chỉ khác (nếu có)
Chưa có thông tin chứng chỉ khác(nếu có)
Chứng chỉ khác/khóa học đào tạo khác Nơi đạo tạo Thời gian Điểm số
{{cer.OtherTrainingPlacesName}} {{cer.OtherCertificateName}} {{cer.OtherTrainingPlaces}} {{cer.OtherTrainingTime}} {{cer.OtherTrainingLevel}}

Kinh nghiệm làm việc
Chưa có thông tin kinh nghiệm làm việc
{{exp.FromTime}} {{exp.ToTime}}
Kinh nghiệm trong ngân hàng Kinh nghiệm ngoài ngân hàng Kinh nghiệm quản lý
{{exp.CompanyName}} {{exp.Position}}
{{exp.OtherExperienceName }} {{exp.ExperienceName}} {{exp.ManagerName}}
{{exp.ManagerPosition}} {{exp.LastSalary}}
{{exp.ManagerTel}} {{exp.StartSalary}}
{{exp.ReasonsForLeave}}
{{exp.Achievements}}

Thông tin gia đình (*)
Chưa có thông tin gia đình
Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Đơn vị công tác
{{fa.RelationName}} {{fa.FullName}} {{fa.YearOfBirth}} {{fa.Job}} {{fa.Workplace}}

Bạn bè, người thân của Bạn hiện đang làm việc cho các ngân hàng khác (ít nhất 2 người nếu có)
Chưa có thông tin bạn bè, người thân
Quan hệ Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác Điện thoại
{{ba.Relation}} {{ba.FullName}} {{ba.Position}} {{ba.Workplace}} {{ba.Tel}}

Người tham khảo (02 người không phải là người thân) biết rõ về bạn (*)
Chưa có thông tin người liên hệ
Quan hệ Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác Điện thoại
{{re.Relation}} {{re.FullName}} {{re.Position}} {{re.Workplace}} {{re.Tel}}

Thông tin khác
Bạn có đang là khách hàng của NHBĐLV? Không
Bạn đã từng là nhân viên của NHBĐLV? Không
Bạn có người quen đang làm việc tại NHBĐLV? Không
Nếu có, vui lòng cho biết tên, đơn vị và mối quan hệ
Bạn biết được nhu cầu tuyển dụng của NHBĐLV thông qua:
{{ListInformationChannels[$index].Name}} {{ListInformationChannels[$index + 1].Name}}
Bạn có thuộc đối tượng nào sau đây không? (nếu có vui lòng chọn) Không
Là con gia đình liệt sỹ Là con gia đình thương, bệnh binh
Là con gia đình có công với đất nước Là con gia đình dân tộc ít người, vùng sâu/vùng xa
Tôi cam đoan những thông tin trên là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin trên. Tôi đồng ý và chấp nhận để Ngân hàng điều tra, thẩm tra thông tin về cá nhân cần thiết trong quá trình ra quyết định tuyển dụng.
Lưu ý quan trọng:
  • Ứng viên bắt buộc phải khai đầy đủ các thông tin về mối quan hệ họ hàng với CBNV đang làm việc tại LPB (nếu có); trường hợp ứng viên không khai đầy đủ/trung thực thông tin theo quy định, khi Ngân hàng phát hiện ra có thể sẽ từ chối tuyển dụng (trường hợp đã ký thư mời) hoặc buộc thôi việc (trường hợp đã ký Quyết định tiếp nhận/Hợp đồng lao động)
  • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc các thông tin cá nhân đưa ra không chính xác mà không cần phải báo trước với ứng viên.